KVKK Aydınlatma Metni

Değerli Paydaşlarımız ve Eğitim Katılımcılarımız,                                                                            

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesindeki “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” kapsamında, Netfor Bilişim San ve Eğitim Hizmetleri Dış Tic.Ltd. ŞTİ’nin online eğitim platformu olan www.ihracategitimi tarafından (bundan böyle NETFOR ve www.ihracategitimi.com olarak anılacaktır) veri sorumlusu sıfatıyla hazırlanmıştır.

KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak, bazı kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan sınırlar çerçevesinde işlenebilmekte ve yine bu sınırlar çerçevesinde üçüncü kişiler ile paylaşılabilmektedir. Aşağıda, hangi kişisel verilerin işlendiği, kişisel verilerin hangi amaçla işlendiğini, kişisel veri toplamanın yöntemi ile hukuki sebebi, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, sizlerin, veri sorumlusu yani NETFOR ve www.ihracategitimi.com karşısındaki hakları açıklanmaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler

KVKK’nın 2. maddesine uygun olarak, “kişisel veri”, kursiyerlerimiz, eğitmenlerimiz  veya diğer üçüncü kişilere ait ad, soyad, ana/baba adı, T.C. kimlik numarası ve/veya pasaport numarası, doğum yeri ve/veya tarihi, medeni hal, cinsiyet ile diğer kimlik verileri; adres, telefon numarası, e-posta adresi ve diğer iletişim bilgileri; eğitim durumuna ilişkin bilgiler; e-posta, mektup ve/veya diğer vasıtalar aracılığı ile NETFOR ve www.ihracategitimi.com ile iletişime geçildiğinde elde edilen kişisel veriler; banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, vergi numarası, vergi dairesi ve fatura bilgileri gibi finansal veriler; anket, teşekkür, şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimler; NETFOR’a ait web sitesi www.ihracategitimi.com aracılığıyla gönderilen veriler, web sitesi trafik bilgileri (siteye eriştiğiniz zaman, kullandığınız IP adresiniz, eriştiğiniz sayfa bilgileridir), çerez ve diğer kişisel veriler, iş başvurusunda bulunması halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil diğer kişisel veriler ile iş sözleşmeleri, güvenlik amacıyla, ortak alanlarda sürekli kayıt halinde olan kamera kayıtlarından elde edilen görüntüler; uzaktan eğitim programlarına katılım amacı ile kullanılan video konferans platformunda (Zoom, Google Hangouts, Skype gibi) belirtilen ad, soyad, e-posta adresi ve yine bu kapsamında iletilen soru, talep ve geri bildirimler dahil, fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, NETFOR veya onun çalışanları, ifa yardımcıları tarafından doğrudan veya dolaylı olarak ve herhangi bir şekilde (yazılı, sözlü, görsel, elektronik, manyetik veya dijital şekiller dâhil olmak üzere, fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) edinilmiş, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi  ifade eder.

KVKK’nın 2. maddesi uyarınca, “kişisel verilerin işlenmesi”, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

KVKK’nın 2. maddesi uyarınca, “ilgili kişi”, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.

KVKK’nın 6. maddesinde sayılan özel nitelikli kişisel verileriniz hariç olmak üzere, yukarıda sayılan kişisel verileriniz, NETFOR ve www.ihracategitimi.com tarafından aşağıda belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmekte, yine aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

NETFOR ve www.ihracategitimi.com tarafından kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlar dahilinde açık rızanız aranmaksızın işlenebilmektedir:

Eğitim faaliyetlerinde bulunulması, kurs, seminer ve toplantılar düzenlenmesi,

Düzenlenen eğitim, kurs, seminer ve toplantılara ilişkin olarak bilgi sağlama ve/veya hatırlatma yapma,

Sunduğumuz hizmetler karşılığında fatura tanzim etme,

Eğitmen, çalışan ve/veya diğer hizmet sağlayıcılara gerekli ödemeleri yapma,

Size sunduğumuz hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla verilerinizi saklama, hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme,

Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,

İnsan kaynakları ve işe alım süreçleri ile alakalı gerekli değerlendirmelerin sağlanması ve işlemlerin yapılması,

Web sitesinin (www.ihracategitimi.com) yayımlanması ve kullanıcı deneyiminin artırılması,

Mevzuatın açıkça izin verdiği diğer faaliyetlerin yürütülmesi.

Yukarıda da açıklandığı üzere, NETFOR’un eğitim amaçlı web sitesinde (www.ihracategitimi.com) çerezler (cookie) kullanılabilmektedir. Çerezlerin kullanılmasının amacı, web sitesi ziyaretçilerinin kullanım deneyimi arttırmaktır. Ancak, çerezler, vasıtası ile, tarayıcınızdaki kullanıcı davranışlarınız gibi, kişisel veri niteliğinde bilgilerin işlenmesi söz konusu olabilir. Bu çerezlerden bazıları, web sitemizin işlevlerini ve güvenlik özelliklerini yerine getirmesi için gerekli olabilecek çerezlerdir. Ancak web sitemizde kullanılan diğer çerezler, bu kapsamda, gerekli olarak nitelendirilemeyecek olan, analitik, istatistik pazarlama, reklam gibi amaçlara yönelik çerezler olabilir. Web sitemizi kullanmaya devam ederek, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Ancak, çerezlerin kullanımını kabul etmiyorsanız web tarayıcınız veya kullanmakta olduğunuz mobil aygıtınızdaki ayarlarınızı değiştirerek kullanımı gerekli olmayan çerezlerin kullanımını sonlandırabilirsiniz.

Yine yukarıda açıklandığı üzere,  NETFOR ve www.ihracategitimi.com , video konferans platformları (Zoom, Google Hangouts, Skype gibi) aracılığı ile bazı kişisel veriler işlemektedir. Bu kapsamda ,  NETFOR ve www.ihracategitimi.com tarafından işlenen kişisel veriler ad, soyad, e-posta adresi, soru, talep ve geri bildirimler ile sınırlıdır. Bu kişisel verilerin ,  NETFOR ve www.ihracategitimi.com tarafından işlenmesinin amacı ise, uzaktan eğitim faaliyetlerinin video konferans platformu üzerinden yerine getirilebilmesidir. Belirtmek isteriz ki, uzaktan eğitim programlarımıza katılma amacıyla, bir video konferans platformuna kayıt yaptırmanız durumunda, bu platformlar, sizden ek başka kişisel veriler (şifre, kredi kartı bilgisi gibi) de talep edebilir ve bunları işleyebilirler. ,  NETFOR ve www.ihracategitimi.com olarak bizim işlediğimiz kişisel verilerin dışında kalan, ancak ilgili video konferans platformu tarafından işlenen, kişisel veriler, NETFOR ve www.ihracategitimi.com’nin veri işleme amaçları ile ilgili değildir. İlgili video konferans platformu ve  ödemeye ilişkin kurum ve kuruluşlar tarafından işlenen bu kişisel veriler ,  NETFOR ve www.ihracategitimi.com ile paylaşılmayacaktır. Video konferans platformları ve ödemeye ilişkin kurum ve kuruluşlar işledikleri kişisel verileri kendi gizlilik politikaları kapsamında üçüncü kişiler ile paylaşabilirler.  Hatta bu platformların sunucuları yurtdışında bulunduğundan, bu platformlar tarafından işlenen kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmış olacaktır. NETFOR ve www.ihracategitimi.com, üzerinde kontrolünün olmadığı bu kişisel veriler bakımından veri sorumlusu olmayacaktır. Bu gibi durumlara ilişkin olarak daha fazla bilgi edinmek için, ilgili video konferans platformunun kendi kişisel verilerin korunması ve gizlilik politikalarını incelemenizi öneririz. NETFOR ve www.ihracategitimi.com, uzaktan eğitim programları için halihazırda Zoom Video Communications, Inc. şirketi tarafından sunulan Zoom platformunu kullanmaktadır. Zoom’un gizlilik politikasına ise buradan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ile Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, başta sizler tarafından elektronik veya yazılı ortamda doldurulan formlar, eğitim hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla yapılan işlemler olmak üzere, sözlü, yazılı, görsel veya elektronik, her türlü yöntem ile toplanabilmektedir.

Kişisel verileriniz toplanmasının hukuki sebebi, NETFOR ve www.ihracategitimi.com tarafından sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesidir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde sayılan sınırlamalara tabi olarak, kişisel verilerinizi, yukarıda sayılan kişisel verilerin işlenmesi amaçları ile aynı amaçlarla, eğitmen, program ortağı, işbirliği yapılan kurum, vakıf yöneticileri ve çalışanları, düzenleyici, denetleyici kurumlar, resmi merciler ve gerekli görülen diğer gerçek veya tüzel diğer üçüncü kişilere, açık rızanız olmaksızın, aktarabiliriz.

İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişi sıfatıyla, siz değerli paydaşlarımız, NETFOR ve www.ihracategitimi.com’e başvurarak, tüm bu haklarınız veya aydınlatma metninde sayılan diğer konulara ilişkin soru ve talepleriniz için NETFOR ve www.ihracategitimi.com E-posta: info@ihracategitimi.com ile iletişime geçebilirsiniz.