Selam, harika kurs, değil mi? Bu kursu beğendin mi?

En ilginç dersler sizi bekliyor. Devam etmek için sadece satın almanız gerekiyor

Kurs bölümleri

1
Dış Ticarete Başlangıç ve Temel Esaslar
2
Dış Ticarette Temel Kavramlar ve Taraflar
3
Dış Ticaretin Gümrük, Banka ve Firmalar Boyutundaki Analizi
4
Dış Ticarette Teslim Şekilleri
5
Uluslararası Ticaret Odası INCOTERMS Bülteninin Tanıtılması
6
Taşımacılık ve Sigorta Uygulamaları Açısından Analiz
7
İhracat-İthalat Maliyetleri Açısından Analiz
8
Ödeme Şekilleri ve Taşıdıkları Riskler
9
Peşin Ödeme, Mal Mukabili Ödeme, Vesaik Mukabili Ödeme Şekilleri
10
Hukuki Arkaplan ve Uygulamada Karşılaşılan sorunlar
11
Akreditifli Ödeme Şekli
12
Akreditifli Bir İşlemde İş Akış Şemasının İhracat ve İthalat Açısından İncelenmesi
13
Temel Dış Ticaret Belgeleri
14
Dış Ticarette Belgelerin Önemi
15
Proforma Fatura (Tanımı, İşlevi ve Örnek Çalışma)
16
Ticari Faturalar
17
Gümrük Faturası
18
Diğer Fatura Türleri
19
Sevk Belgelerinin Uygulamalı Tanıtımı
20
Sevk Belgelerinin Hukuki Önemi
21
Konşimento ve Çeşitleri
22
CMR Belgesi ve Diğer Karayolu Taşıma Belgeleri
23
Diğer Sevk Belgeleri
24
Dolaşım Belgeleri ve Malın Menşei Kavramı
25
Mal Menşeinin Tespit Esasları ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunların Analizi
26
Menşe Şehadetnamesi, ATR, EUR1 Belgeleri
27
Dış Ticarette Kullanılan Diğer Belgeler
28
Dış Ticaret Mevzuatının Tanıtılması
29
İhracat Mevzuatının Temel Esasları
30
İthalat Mevzuatının Temel Esasları
31
İhracat-İthalat Uygulamaları ve İş Akış Süreçlerinin Tanıtılması

Bir Olmak

Ders kilitli. Devam etmek için lütfen kurs Satın Alın.

Tamamla